ایران – تهران – فلکه دوم صادقیه – برج طلا – طبقه ۴

۰۲۱۴۴۰۵۰۸۸۱

بایگانی قرص بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار

چند نوع بی اختیاری ادرار داریم؟

انواع بی اختیاری ادرار این بیماری انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از: •بی اختیاری فوری یا urge : عبارت است از نیاز فوری و غیرقابل