ایران – تهران – فلکه دوم صادقیه – برج طلا – طبقه ۴

۰۲۱۴۴۰۵۰۸۸۱

بایگانی عوارض سنگ کلیه

سنگ-ادراری

سنگ های مجاری ادراری

بهترین درمان برای سنگ حالب، اورتروسکوپی است که از طریق مشاهده مجرای مربوطه امکان پذیر است. اصولا سنگ هایی که به حالب ورود پیدا می