معرفی دکتر سیمین وحیدی

دکتر سیمین وحیدی

دکتر سیمین وحیدی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
نفر دوم برد تخصصی کلیه و مجاری ادراری
نفر اول نوآوری در جشنواره دکتر یلدا
گذراندن دوره لاپارسکوپی
مخترع دستگاه شبیه سازی جراحی لاپارسکوپی
مبتکر روش جدید در درمان بی اختیاری ادراری (روش جدید کم تهاجمی )
چاپ اول کتاب شعر سال 88 با عنوان صدای محزون برف
چاپ کتاب دوم شعر سال 95 با عنوان آدمک بندی